Zadání prvního projektu - Blackwood Tours

Pokyny ke zpracování

Doplňující informace o návrhu

Odevzdání

Projekt se odevzdává jako jeden archív ZIP, který obsahuje stylový předpis itw1.css a všechny soubory odkazované v tomto předpise (např. obrázky). Jméno odevzdávaného souboru musí být váš_login.zix (soubor zip je třeba přejmenovat na zix, aby prošel antivirovým filtrem). Tento soubor zašlete e-mailem svému cvičícímu (viz kontakt) s předmětem TWS Projekt 1.

Datum odevzdání: 30.3.2009
Hodnocení: max. 20 bodů